กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

    วันที่ ๕ - ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเขตขอนแก่น จัดการประกวดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙, พร.ด.) กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหา, ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น ณ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 75 ครั้ง