พิธีรับทุนการศึกษาพระราชทาน

   วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในพระราชานุเคราะห์ และทุนการศึกษามูลนิธิกรุงเทพประกันภัย(วัดดอยธรรมเจดีย์)ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 46 ครั้ง