ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด

    วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส) ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่๑๔๓/๒๕๔๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ภาค๙ ประจำปี๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธาราษฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง