พิธีวันกตัญญูรำลึก

    วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีวันกตัญญู รำลึกคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับความเมตตาจากพระเทพวิสุทธิคุณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุการทำงาน
    ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีผู้เกษียณอายุการทำงาน จำนวน ๓ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นางทะราช, อาจารย์สาคร ศรีระวรรณ และนายมานะ แก้วจุฑา ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 62 ครั้ง