กิจกรรม HOMEROOM

    วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาให้โอวาทกิจกรรม HOMEROOM ครั้งที่ ๑๓ และบริจาคโลหิต โดยนางสาวเกวลิน แก้วจุลศรี ประชาสัมพันธ์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๖ สภากาชาดไทย ให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 69 ครั้ง