งานทอดกฐินสามัคคี

    วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณแม่นางทอง นาสำแดง และคุณแม่ถนอม นาสำแดง เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ทอด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อรักษาจารีตประเพณีอันดีงามให้อยู่สืบไปตามพระบรมพุทธเจ้าอนุญาติ และเพื่อสมทบทุนก่อสร้างมหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระเทพเมธีอนุสรณ์ ๗๒ ปี ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 68 ครั้ง