บุคลากรร่วมพิธีประสาทปริญญา

    ภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญา มหาบัณฑิตรุ่นที่ ๓๐ ดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ ๑๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 43 ครั้ง