เปิดโครงการปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลอีสาน

    วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น โดยรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
    การนี้เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ทั้งหมดจำนวน ๓๑๕รูป/คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์วิปัสสนาภาวนา พุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 28 ครั้ง