อธิการบดีเยี่ยมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน

    วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเดินทาง เยี่ยม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินี ณ ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่าบ้านยางย่อง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 53 ครั้ง