อธิการบดีเยี่ยมศูนย์วัดป่าศรีเจริญธรรม

    วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเดินทาง เยี่ยม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินี ณ ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่าศรีเจริญธรรม ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 91 ครั้ง