ยินดีกับผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในทุกสาขานะครับ
บ้านมอชมพูยินดีต้อนรับ และพาทุกท่านไปสู่ความสำเร็จ
มาสำเร็จไปด้วยกัน ที่บ้าน ม.ชมพู
** ปริญญาทำให้มีงานทำ กิจกรรม ทำให้ทำงานเป็นมีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 279 ครั้ง