จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดอยู่ในลำดับที่ 54 จากทั้งหมด 189 มหาวิทยาลัยของประเทศไทย
    รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ชื่อ "Webometrics Ranking of World Universities" จากห้องปฏิบัติการ Cybermatrics โดยทีมวิจัยของ CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) ประเทศสเปน ซึ่งออกรายงานเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

ที่มา >> https://www.webometrics.info/en/asia/thailand
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 108 ครั้ง