มอบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขต

    วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย  เจ้าคุณพระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนา มจร (ส่วนกลาง) พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เดินทางเข้ามอบคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น และอำนวยพรปีใหม่ แก่ท่าน ดร.สุทิน คลัง และ ดร.เอกราช ช่างเหลา
 - เวลา ๑๓.๓๐ น. มอบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น และอวยพรปีใหม่ แก่ ดร.เอกราช. ช่างเหล่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ   ณ บ้านเมืองเอกแกรนต์วิลล์
 - เวลา ๑๔.๓๐ น. มอบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น และอวยพรปีใหม่ แก่ ดร.สุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (ประธานวิปฝ่ายค้าน) ณ สำนักงาน อำเภอเชียงยืน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 106 ครั้ง