สวัสดีปีใหม่นายก อบต.โคกสี

    วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผช. ฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รก. ผอ. สนง. วิทยาเขตขอนแก่น พร้อม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่ นายชาลี ลาวา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี  และคณะ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 104 ครั้ง