กลุ่มพลังรักซำสูง

    วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทีมงานผู้นำท้องถิ่น นำโดยคุณจริญญาภรณ์ ศรีจันดารี พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มพลังรักซำสูง เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ๙ ประเทศ และกราบนมัสการเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารหอฉัน พระพิมลธรรม (อาจ อาสภเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 119 ครั้ง