ถวายมุทิตาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

    วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ถวายมุทิตาสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๔ ปี พระราชรัตนาลงกรณ์ รศ,ดร.เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย ธนรัฐ อดทน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 156 ครั้ง