พิธีวางศิลาฤกษ์

    วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๙ น. พระโสภณพัฒณบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในโอกาสนี้มีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังเดิม ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย นายธนรัฐ อดทน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 97 ครั้ง