ถวายการต้อนรับสมเด็จฯ

    เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดี ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น, เลขานุการคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก,คณะกรรมการและเลขานุการโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐(ฝ่ายการศึกษา), ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง,ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ ,ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

ภาพข่าวโดย ธนรัฐ อดทน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 109 ครั้ง