ผู้กำกับการ ๔ เข้าสักการะเจ้าคุณ

    วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐  น.พ.ต.อ.อนุรัตน์ ฉิมทิม ผู้กำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมคณะ เข้าสักการะเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง , รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ที่กุฏิคณะ ๒ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 90 ครั้ง