บรรยายเรื่อง สู่ความสำเร็จ

    วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเดินทางไปบรรยายเรื่อง “โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ สู่ความสำเร็จ” ให้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้าส่วนงาน ร่วมฟังการบรรยาย ณ ศูนย์อบรมแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 45 ครั้ง