บุญกุ้มข้าวใหญ่ ๖๔

    วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
    กิจกรรมในภาคเช้า เปิดรับบริจาค จตุปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ รับบาตรออมบุญ สมทบทุนสร้างมหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตีเทพเมธีอนุสรณ์ และข้าวเปลือกจากพุทธศาสนิกชน ณ ลานธรรมหน้า สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
FM. 101.75 Mhz ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
    ภาคบ่ายจัด เสวนาทางวิชาการ "บุญหาชาติ : การบำเพ็ญทานบารมีของกลุ่มชาติพันธ์ ๒ ฝั่งโขง" โดย นักวิชาการทางด้านพุทธศาสนา ไทย-ลาว-กัมพูชา
    เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง โดย พุทธศาสนิกชนและชมรมรวมพลคนพุทธ จากนั้นฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน โดย พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 87 ครั้ง