พิธีถวายกุ้มข้าวใหญ่

    วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศน์คาถาพันสรุป ๑๓ กัณฑ์ โดย พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร., ป.ธ.๙ และการสาธิตเทศน์มหาชาตินานาชาติ ๑๓ กัณฑ์ โดย พระนิสิตนานาชาติ
    ภาคบ่าย เทศน์มหาชาติชาดก ๑๓ กัณฑ์ หนึ่งพันพระคาถา ๖ หกกษัตริย์ เรื่อง ทานบารมี วิถีโพธิญาณ พิธีแห่กัณฑ์หลอน โดย พุทธศาสนิกชน และชมรมรวมพลคนพุทธ พิธีถวายกุ้มข้าวใหญ่,กัณฑ์หลอนและผ้าป่า พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวสัมโมทนียกถา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง