ตรวจเยี่ยมก่อสร้างสร้าง

    วันจันทร์ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม, พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดหนองกุง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง เมตตา ตรวจเยี่ยม การดำเนินการก่อสร้างสร้าง มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระเทพเมธีอนุสรณ์ (ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น) โดยมีพระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง นำตรวจเยี่ยม และถวายรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อนสร้าง


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง