ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

    วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ ในโครงการการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ สู่การปฏิบัติ โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม วัดบันดาลใจ (เขตสุขภาพที่ ๗) เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ณ วัดราษฏร์สังคม บ้านหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 90 ครั้ง