ประชุมเสน่ห์วิถีอีสาน

    วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานประชุมเตรียมงานนมัสการหลวงพ่อพระลับ สมโภชพระเจ้าใหญ่สมปรารถนา พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระลับ รุ่นสมปรารถนา ครบรอบ ๒๓๐ ปี วัดธาตุ พระอารามหลวง “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น” ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  มีส่วนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม อาธิเช่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สสส ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น
โดยมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการออกแบบขบวนอัญเชิญ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
    ในที่ประชุม ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เสนอต่อที่ประชุม จะนำขบวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยแต่งกายย้อนยุคเข้าร่วมพิธีอัญเชิญ เพื่อเป็นการแสดงออก และรักษาขนบธรรมเนียมอันดี ให้อยู่คู่เมืองขอนแก่น ตลอดไป การประชุมในครั้งนี้ มี ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ หัวหน้าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มจร ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ณ อาคารพระเทพวิมลโมลี วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพ ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 176 ครั้ง