ประชุมสาขาพุทธบริหารการศึกษา

๒ เมษายน ๒๕๖๔ ประชุมประจำเดือนหลักสูตร ปโท ปเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา เเพื่อขับเคลื่อนกลไก ตามระบบการบริหารหลักสูตร


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 45 ครั้ง