โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๘

    วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฟังธรรมเทศนา ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ประจำวันพระ  ครั้งที่ ๘  โดย พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. เป็นองค์ธรรมกถึก  เรื่อง “ทหรกถา” ว่าด้วยการไม่ดูหมิ่นของเล็กน้อย
    การนี้ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. ผอ.หลักสูตรพุทธฯ ป.โท-เอก พร้อมคณะ, ผศ.ดร. สุวิน ทองปั้น เลขานุการหลักสูตร ปรัชญา ป.โท-เอก  และคุณอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นิสิต ป.เอก ,นายกสมาคมสมตรีอาเซียน จ.กาฬสินธุ์  พร้อมคณะ,
พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่อสมทบทุนสร้างมหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระเทพเมธีอนุสรณ์  ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น ยอดบุญ ๕๔,๓๗๑ บาท ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz.  ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 164 ครั้ง