ประชุมบริหารงานบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.00น. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2564 โดยมีพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานประชุม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 112 ครั้ง