เรียนครูที่นี่ไม่ผิดหวัง

  • มหาจุฬาให้โอกาส พุทธศาสตร์สร้างคนดี
  • ความฝันเป็นของคุณ หน้าที่สานฝันเป็นของเรา เรียนครูที่นี่ไม่ผิดหวัง
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาจุฬาฯ ขอนเเก่น
  • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
  • สนใจสมัครเรียน คลิ๊ก..http://kk.mcu.ac.th/2019/samuk64_a.html
  • รายละเอียดหลักสูตร คลิ๊ก..http://www.mcukk.com/soc/
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร.093-5811582


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 200 ครั้ง