ตรวจงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้

    วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน วิทยาเขตขอนแก่น และสถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 261 ครั้ง