บัณฑิตศึกษาประชุม

    วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ประชุมประจำเดือนบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.เป็นประธานประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 51 ครั้ง