ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑๘

    วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน วิทยาเขตขอนแก่น และสถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยครั้งนี้เป็นการตรวจรับการจ้างงวดที่ ๑๘ โดย นายศักธินันนท์ ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชประสิทธิคุณที่เมตตามาตรวจงานในครั้งนี้แม้จะติดศาสนกิจแต่หลวงพ่อเจ้าคุณก็เสียสละเวลามาให้ มจร. กราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 219 ครั้ง