ถวายมุทิตาสักการะ

    วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผช.ฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ และ บุคลากร  ร่วมแสดงมุทิตาสักการะต่อท่านพระครูสุตธรรมภาณี,ผศ.  ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ พระธาตุขามแก่น  ในวาระโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๙ ปี  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง