เปิดบัญชีทำสัญญากู้ยืม

    นิสิตรายใหม่ ที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย เพื่อประกอบการจัดทำสัญญากู้ยืม (hand pointing right)ฟรี ค่ารักษาบัญชีรายปี ตลอดปีการศึกษา (hand pointing right)ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี(ปีแรก) สำหรับการสมัครบัตร ATM เปิดบัญชี Krungthai NEXT Savings เงินฝากออมทรัพย์ ผ่าน แอปฯ Krungthai NEXT และติดต่อสาขาภายใน 45 วัน
https://krungthai.com/th/content/personal/krungthai-next/open-account
    หรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ Dip & Go https://krungthai.com/dipandgo
และติดต่อสาขาภายใน 15 วัน
    หรือเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยกรุณาจองคิวทำธุรกรรมที่สาขาล่วงหน้า ผ่าน LINE Krungthai Connext
หมายเหตุ
ผู้กู้ต้องยืนยันตัวตนที่สาขาตามที่จองคิวไว้ภายในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อรับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียม
พร้อมแสดงหลักฐานอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. เอกสารกยศ. 104 หรือ ข้อความแจ้งผลจาก แอปฯ กยศ. Connect หรือ เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Krungthai Contact Center 02 111 1111
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 78 ครั้ง