สนับสนุนถุงยังชีพ

    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และ รองอธิการ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ได้สนับสนุนถุงยังชีพ ๓๐ ชุด ให้แก่ประธานชุมชนคุ้มวัดธาตุ เพื่อมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19 ในชุมชนคุ้มวัดธาตุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
    "ขอถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญยิ่ง"
    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ ข้าพพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 16 ครั้ง