ถวายห้องน้ำ-โรงครัว

    วันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และ รองอธิการ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีถวายห้องน้ำ และโรงครัว เจ้าภาพโดย คุณแม่ทิพย์วรรณ ศศิธรานนท์ พร้อมคณะ ได้ถวายห้องน้ำ และคุณพ่อประยูร - คุณแม่สมดี มีภัคดี ถวายโรงครัว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัฒนบัณฑิต
ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 172 ครั้ง