เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

    วันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดนการนำของท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และ รองอธิการ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ท่านรองศาสตราจารย์อุดม บัวศรี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำ มจร วิทยาเขตขอนแก่น และร่วมทำบุญ  ยอดรวม   ๓๖,๙๐๐ บาท ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง
ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 16 ครั้ง