ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑๙-๒๐

    วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระราชประสิทธิคุณ,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมตรวจรับพัสดุ การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน วิทยาเขตขอนแก่น  ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ งาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ตรวจงานงวดที่ ๑๙ และงวดงานที่ ๒๐ ณ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้ว ดังนี้
งวดที่ ๑๙
-งานร้อยสายไฟอาคารศูนย์การเรียนรู้ หลังที่ ๑-๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
-งานติดตั้งสถาปัตยกรรมบัวปูนปั้น แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
-งานติดตั้งโครงสร้างเคร่าฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
-งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานและฝ้าสเต็ปหลุมชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
-งานฉาบปูนภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ หลังที่ ๑-๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
งวดที่ ๒๐
-งานหล่อสถาปัตยกรรมบัวปูนปั้น แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
-งานปูพื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
-งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานและฝ้าสเต็ปหลุม ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
งานติดตั้งโลหะยอดพระปรางค์ย่อย ๔ องค์ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
-งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐
-งานโครงเคร่าไม้กรุเสาและผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
-งานฉาบปูนภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ หลังที่ ๓-๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 224 ครั้ง