มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม

    วันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และ รองอธิการ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น  มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, พระธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร. รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น  เดินทางไปมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ฉีดวัคซีน  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี
ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 65 ครั้ง