มหาจุฬาฯ คะแนนเป็นอันดับ ๒

"มหาจุฬาฯ คะแนนเป็นอันดับ 2 จากม.รัฐทั่วประเทศ" คุณธรรม-โปร่งใส ITA

26 ส.ค.64 ป.ป.ช. ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้คะแนน 98.50 อันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ

(ปี 2563 มจร.ได้ 95.83 อันดับ 5)ที่มา : https://itas.nacc.go.th
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 17 ครั้ง