มอบชุด PPE

    วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่ห้องรับรอง โรงพยายาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  มอบชุด PPE แก่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ขอนแก่น  และ นายนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.ขอนแก่น บุคลากร รับมอบ “ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีความห่วงใย  บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากการระบาดของโรคโควิด-19  ขอเป็นกำลังใจ และมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการรักษาดูแลผู้ป่วยในระหว่างการทำงาน เราให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง  
     ในโอกาสนี้ เราขอร่วมสนับสนุนเพื่อให้คณะแพทย์และพยาบาลที่เป็นด่านหน้าสามารถทำงานได้อย่าง ปลอดภัย  ขอให้บุคลากรทางด่านหน้าทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ โภคสมบัติ ปัญญาสมบัติ บริวารสมบัติ มีกิจการเจริญรุ่งเรือง เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ร่มเย็นอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนา ปรารถนาสิ่งใดโดยชอบ ประกอบในทางธรรม ขอให้สำเร็จสมความปรารถนา ขอให้สำเร็จ ขอให้สำเร็จ จงทุกประการเทอญ..


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 5 ครั้ง