อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น

    วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่กุฏิคณะ ๒ วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายเมธี  ชัยสิทธิ์  อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น เข้ากราบนมัสการลา พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มจร.ขอนแก่น และเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง