ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

    ในยามทุกข์ร้อน คณะสงฆ์ไม่นิ่งนอนใจ จัดเตรียมน้ำดื่ม อาหารแห้ง  เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ วัดธาตุ พระอารามหลวง และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ลงช่วยเหลือผู้ประสบอุทักภัย โดยวันนี้ (7 ตุลาคม 2564) ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ จำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้
1.บ้านโนนพันชาด ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด สิ่งของอุปโภค จำนวน 70 ชุด น้ำดื่ม 20 แพ็ค
2.บ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า สิ่งของอุปโภค 120 ชุด น้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค ข้าวกล่อง 100 กล่อง
3.บ้านหนองบัวดีหมี สิ่งของอุปโภค จำนวน 80 ชุด น้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค
4.บ้านหนองปลาเข็ง สิ่งของอุปโภค จำนวน 60 ชุด น้ำอื่มจำนวน 20 แพ็ค
5.บ้านท่าพระเนาว์  สิ่งของอุปโภค จำนวน 100 ชุด น้ำดื่มจำนวน  20 แพ็ค
"น้ำบ่อน้ำคลอง ยังเป็นรองน้ำใจ น้ำท่วมน้ำไหล ก็สู้น้ำใจไม่ได้"
    สถานการณ์ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ยังถือว่าวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคระบาดโควิด ที่ต้องระมัดระวังในการป้องกัน และอุทุกภัยในปัจจุบัน แต่ทางคณะสงฆ์ขอนแก่น และ ม จ ร ขอนแก่น นัดประชุมเร่งด่วนเพื่อหาทางช่วยเหลือพี่่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ทั้งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ และนิสิต/นักศึกษา พุทธศาสนิกชนชมรมรวมพลคนพุทธ เร่งบรรจุน้ำดื่ม แพ็คสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ กว่า 2,000 ชุด

    การนี้ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น และเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมสนับสนุนปัจจัย และสิ่งของอุปโภคบริบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 7 ครั้ง