มุทิตาจิตอดีตนายก อบต.โคกสี

    วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ หัวหน้าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา  101.75 MHz, ดร.สุนทร สายคำ ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, และ ดร.สมควร นามสีฐาน อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เข้าแสดงมุทิตาจิต ต่อ นายชาลี ลาสา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ เริ่มเข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 70 ครั้ง