แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๕มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 135 ครั้ง