แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๕มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 172 ครั้ง