แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๕มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง