ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

    วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบนมัสการพระโสภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และตรวจเยี่ยมกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๐ ขอนแก่น โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ คณะที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง