ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

    วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ วัดธาตุ พระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับมอบหมายจาก พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ให้ พระโสภณพัฒณบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ลงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านป่าแดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๔๐ ชุด น้ำ ๔๐ แพ็ค

    ม จ ร ขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย ทุกพื้นที่ ได้ผ่านพ้นวิกฤตในเร็ววัน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง