ช่วยเหลือน้ำท่วม

    วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.  คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พุทธศาสนิกชน ชมรมรวมพลคนพุทธ มจร ขอนแก่น ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมสมทบทุน สิ่งของอุปโภคบริโภค โดยทาง ม จ ร ขอนแก่น ได้เป็นศูนย์กลางในการจัดเตรียมสิ่งของ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทักภัย
    การนี้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผช.ฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านในตำบลดอนหัน ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านในตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค จำนวน ๓๐๐ ชุด น้ำดื่มจำนวน  ๘๐ แพ็ค

    ม จ ร ขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย ทุกพื้นที่ ได้ผ่านพ้นวิกฤตในเร็ววัน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง