ผอ.สำนักพุทธฯ เข้าสักการะรองอธิการบดี

    นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เข้าสักการะ พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง , รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง