โครงการฟังธรรมเทศนา

    วันศุกร์ที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ปี ฉลู เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน โครงการฟังธรรมเทศนา ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ประจำวันพระ โดยพระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพระพุทธศาสนา (ป.โท, ป.เอก) เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง นัตถิกถา ว่าด้วยความไม่มี
    การนี้ บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกชมรมรวมพลคนพุทธและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์สร้างมหาจุฬามณี เจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี อนุสรณ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz. ม จ ร. วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง